Daniil Harms

“Stihove treba pisati tako da se, ako se baci pjesma u prozor, staklo razbije.”

soundgardina foot
Sound Report foot
classics foot
drumtidam foot
Treći svijet foot
jazz foot
Bez sluha foot